Velkommen til Det Nationale Tolkeregister 

Læs mere
Nu med 2358 registrerede tolke.

Det nationale register skaber større værdi inden for tolkeområdet


DNT Danmark er oprettet fordi der længe har været en efterspørgsel efter et nationalt tolkeregister i Danmark. Tolkebrugere og tolke har savnet en større gennemsigtighed i branchen. Der har dog indtil nu ikke været nogen aktører, der har taget initiativ til netop dette register.

Vi er stolte af, at være de første til at gå i en retning, der sikrer tolkebrugere netop gennemsigtighed og større tillid til, at de tolke som bliver bestilt, har de nødvendige forudsætninger for at tolke. Der findes ingen standarder, certificeringer eller love inden for tolkebistand i Danmark. Derfor er det op til kommuner, regioner og private virksomheder selv at afgøre, hvad der opfattes som kvalificeret tolkning.

Tolkebureauerne skal derfor navigere i et meget komplekst marked, da forventningerne til kvalificeret tolkning kan være svære at gennemskue. Dette er et problem, fordi bureauerne selv må sætte retningslinjer for deres tolke, der matcher svingende forventningerne fra offentlige institutioner.


Læs mere
Om DNT

DNT Danmarks tolke

Tolk
Darina
  • Kvinde
  • 2800
Tolk
Erwin
  • Mand
  • 6100
Tolk
Marian
  • Mand
  • 9600
Tolk
Pauline
  • Kvinde
  • 2300

Nyheder