Sprog

 • Kinesisk/Mandarin
Skrivefærdigheder
 • Kinesisk/Mandarin
Læsefærdigheder
 • Kinesisk/Mandarin

Tolkemetoder

 • Konsekutiv tolkning
 • Dialogtolkning
 • Simultantolkning
 • Hvisketolkning

Tolkeformer

 • Fremmødetolkning
 • Telefontolkning
 • Telefonbesked
 • Videotolkning alm

Fagområder

 • Social
 • Sundhed
 • Psykiatri og Psykologi
 • Uddannelse

Erfaring

  Min uddannelsesmæssige baggrund er engelsk og tysk korrespondent fra CBS. Jeg har desuden en eksamen i kinesisk/mandarin fra Beijing Universitet afsluttet på niveau 20 (højeste niveau for kinesisk som fremmedsprog).

  Jeg har lejlighedsvis tolket for en kinesisk læge i Beijing, hvor jeg har boet de sidste 22 år, jeg kom tilbage til Danmark i juli 2016. Desuden arbejdede jeg de sidste 9 år i Kina for DIA som Adoptionskonsulent, hvor jeg rejste til kinesiske provinser sammen med danske adoptivfamilier som tolk og konsulent under adoptionsprocessen.

  Siden april i år har jeg arbejdet for Tolkdanmark som tolk på engelsk og kinesisk/mandarin.


Niveau

 • Kinesisk/Mandarin : 2