Sprog

 • Dansk
 • Arabisk
Skrivefærdigheder
 • Dansk
Læsefærdigheder
 • Dansk

Tolkemetoder

 • Dialogtolkning
 • Simultantolkning

Tolkeformer

 • Fremmødetolkning
 • Telefontolkning
 • Telefonbesked

Fagområder

 • Social
 • Sundhed
 • Uddannelse

Erfaring

  Jeg hjælper min venner med tolkning i skole, kommuner eller på hospitalet. 


Niveau

 • Dansk : 1
 • Arabisk : 1