Sprog

 • Russisk
 • Engelsk
Skrivefærdigheder
 • Russisk
 • Engelsk
Læsefærdigheder
 • Russisk
 • Engelsk

Tolkemetoder

 • Konsekutiv tolkning
 • Dialogtolkning
 • Simultantolkning
 • Hvisketolkning
 • Konferencetolkning
 • Foredragstolkning

Tolkeformer

 • Fremmødetolkning
 • Telefontolkning
 • Skriftlig oversættelse
 • Skrivetolkning
 • Telefonbesked
 • Videotolkning alm
 • Videotolkning tegn

Fagområder

 • Social
 • Sundhed
 • Psykiatri og Psykologi
 • PTSD
 • Politi og Ret
 • Uddannelse

Erfaring

  Uddannet og højt kvalificeret tolk. Født og opvokset i Rusland. I 2001 afsluttet Samara Statsuniversitet med diploma "Tolk, Translatør"
   

  Arbejdsområder:

  Social tolkning: daginstitutioner, skoler, kommuner

  Medicinsk tolkning:  hospitaler, almen praktiserende læger, speciallæger til operationer. PTSD, autisme.

  Juridisk tolkning: politi, ret, advokatbistand

  Fremmødetolk, Telefontolkning, Videotolkning

  Mundlig, Skriftlig

  Jeg behersker både russisk, engelsk og dansk på højt niveau.

  Har kørekort og min egen bil til rådighed.

  Mine største personlige styrker er min motivation, fleksibilitet og den store praktiske erfaring

  russisketolk@gmail.com

  +4531211050

   


Niveau

 • Russisk : 3
 • Engelsk : 3