Sprog

 • Engelsk
 • Urdu
Skrivefærdigheder
 • Engelsk
Læsefærdigheder
 • Engelsk

Tolkemetoder

 • Konsekutiv tolkning
 • Dialogtolkning

Tolkeformer

 • Fremmødetolkning
 • Telefontolkning

Fagområder

 • Social
 • Sundhed
 • Uddannelse

Erfaring


Niveau

 • Engelsk : 1
 • Urdu : 1