Sprog

 • Albansk
Skrivefærdigheder
 • Albansk
Læsefærdigheder
 • Albansk

Tolkemetoder

 • Konsekutiv tolkning
 • Dialogtolkning
 • Simultantolkning

Tolkeformer

 • Fremmødetolkning
 • Telefontolkning
 • Skriftlig oversættelse
 • Skrivetolkning
 • Telefonbesked
 • Videotolkning alm

Fagområder

 • Social
 • Sundhed
 • Psykiatri og Psykologi
 • PTSD
 • Politi og Ret
 • Uddannelse

Erfaring

  Jeg har tolket i 12 år blev selvstændig i 2010

  jeg har uddannelsesbevis i: Tolkning inden for psykiatrien
  Basal anatomo og fysiologi
  Etik og teknik

  Og masser af erfaring på rigtig mange punkter inden for tolkning

  Jeg samarbejder også med Københavns kommune(familie samværd), Ballerup psykiatri, Tolkeservice, Tolkegruppen, Translatinsteam, Tolkdanmark, Tolkedanmark og socialmedisinisk tolkeservice


Niveau

 • Albansk : 3