Sprog

  • Rumænsk
  • Rumænsk
Skrivefærdigheder
  • Rumænsk
Læsefærdigheder
  • Rumænsk

Tolkemetoder


Tolkeformer


Fagområder


Erfaring


Niveau

  • Rumænsk : 2
  • Rumænsk : 2