Sprog

 • Rumænsk
 • Engelsk
 • Dansk
Skrivefærdigheder
 • Rumænsk
 • Engelsk
 • Dansk
Læsefærdigheder
 • Rumænsk
 • Engelsk
 • Dansk

Tolkemetoder

 • Konsekutiv tolkning
 • Dialogtolkning
 • Simultantolkning
 • Relætolkning

Tolkeformer

 • Fremmødetolkning
 • Telefontolkning
 • Skriftlig oversættelse
 • Telefonbesked

Fagområder

 • Social
 • Sundhed
 • Uddannelse

Erfaring


Niveau

 • Rumænsk : 1
 • Engelsk : 1
 • Dansk : 1