Sprog

 • Dansk
 • Engelsk
 • Fransk
 • Rumænsk
 • Russisk
Skrivefærdigheder
 • Dansk
 • Engelsk
 • Fransk
 • Rumænsk
Læsefærdigheder
 • Dansk
 • Engelsk
 • Fransk
 • Rumænsk

Tolkemetoder

 • Konsekutiv tolkning
 • Dialogtolkning
 • Konferencetolkning
 • Foredragstolkning
 • Gorbatjovtolkning

Tolkeformer

 • Fremmødetolkning
 • Telefontolkning
 • Skriftlig oversættelse
 • Skrivetolkning
 • Telefonbesked
 • Videotolkning alm

Fagområder

 • Social
 • Sundhed
 • Politi og Ret
 • Uddannelse

Erfaring

  Af relevante kvalifikationer kan jeg nævne: at jeg i forbindelse med min praktik for Administrationsbachelor uddannelsen, ved Borgerservice, har beskæftiget mig med emnet selvbetjeningsløsninger og digitalisering i det offentlige. I dette job har jeg tilegnet mig evnerne til at kunne gøre teori til praksis, i forhold til uddannelsesmoduler som socialjura, borgervejledning, kommunikation på tværs forvaltninger og afdelinger i kommunen. Jeg har dertil også haft muligheden for at beskæftige mig med rigtig meget direkte kontakt med borgerne, hvor den største del var nydanskere. Som det også fremgår af mit vedlagte curriculum vitae, så har jeg i 4 år arbejdet ved Håndværksrådet, hvor mine arbejdsområder bl.a. var oversættelser af eksportdokumentation, udførelse af korrespondance og kommunikation for kunder og konsulenter til udland. Den erhvervserfaring, som jeg har opnået i dette job, kan jeg anvende i jobbet som tolk. Desuden har jeg tidligere haft små opgaver som tolk i forbindelse med internationale håndbold turneringer, hvor jeg hjælp med skriftlige og mundtlige oversættelser på dansk,engelsk, russisk og rumænsk.

Niveau

 • Dansk : Proffesionel færdighed
 • Engelsk : Proffesionel færdighed
 • Fransk : Elementær færdighed
 • Rumænsk : Proffesionel færdighed
 • Russisk : Proffesionel færdighed