Sprog

 • Rumænsk
 • Engelsk
Skrivefærdigheder
 • Rumænsk
 • Engelsk
Læsefærdigheder
 • Rumænsk
 • Engelsk

Tolkemetoder

 • Konsekutiv tolkning

Tolkeformer

 • Fremmødetolkning
 • Telefontolkning

Fagområder

 • Social
 • Uddannelse

Erfaring


Niveau

 • Rumænsk : 1
 • Engelsk : 1