Sprog

 • Tamilsk
 • Engelsk
Skrivefærdigheder
 • Tamilsk
 • Engelsk
Læsefærdigheder
 • Tamilsk
 • Engelsk

Tolkemetoder

 • Konsekutiv tolkning
 • Dialogtolkning
 • Konferencetolkning
 • Foredragstolkning

Tolkeformer

 • Fremmødetolkning
 • Telefontolkning
 • Skriftlig oversættelse
 • Telefonbesked
 • Videotolkning alm

Fagområder

 • Social
 • Sundhed
 • Psykiatri og Psykologi
 • PTSD
 • Politi og Ret
 • Uddannelse

Erfaring

  Fem år fastansættelse hos Dansk flygtningehjælp. 3 år fastansættelse ved Dansk Rødekors. Har været på kursus i PTSD hos i Oasis. 

  Jeg er registreret på politiets tolkeliste - de første tre cifre er 20-4. 

  Jeg har været med til at skrive en Dansk-Tamilsk ordbog. - Den eneste godkendte dansk-tamilske ordbog. 

  Tolker man sager for advokater, i retten og for flygtningenævnet. Og særlig soial medicinsk tolkning. 

  Postmester på Klambenborg posthus fra 1999-2015. 

  Jeg har tolket siden 1986.

  Modersmålunderviser i Københavnsk-Tamilsk skole som frivillig. Min rolle er ligesom en inspektørs. 
  Arbejder desuden også som kulturformidler, hvor jeg holder foredrag. 


Niveau

 • Tamilsk : 3
 • Engelsk : 2