Sprog

 • Arabisk
 • Dansk
 • Arabisk
Skrivefærdigheder
 • Arabisk
 • Dansk
Læsefærdigheder
 • Arabisk
 • Dansk

Tolkemetoder

 • Konsekutiv tolkning
 • Dialogtolkning
 • Simultantolkning
 • Hvisketolkning
 • Konferencetolkning
 • Foredragstolkning
 • Relætolkning

Tolkeformer

 • Fremmødetolkning
 • Telefontolkning
 • Skriftlig oversættelse
 • Skrivetolkning
 • Telefonbesked
 • Videotolkning alm
 • Videotolkning tegn

Fagområder

 • Social
 • Sundhed
 • Psykiatri og Psykologi
 • PTSD
 • Politi og Ret
 • Uddannelse

Erfaring

  - Jeg har bachelor i jura fra Basra Universitet (Irak), undervisningen var på arabisk. Dokumenter fra undervisnings ministeriet er vedlagt.

  - Almenprøve 2 i 2003 /Aalborgsprogcenter.

  - Den uddannelsesforberedende modulprøve i 2003/ Aalborg sprogcenter 

  - øvrige forsekellige kurser i tolkning, familiesammenføring og integretion 

  - Jeg har arbejdet som tolk og tosproget medarbejder, i 2005 på Aabybroskole

  - Nu arbejder jeg som freelance tolk for Tolkdanmark og Dansk Flygtningehjælps Tolkeservice.

  - Jeg er også frivillig tolk for Dansk Flygtningehjælp, og har jeg været siden 2016.

  - jeg har kørekort


Niveau

 • Arabisk : 1
 • Dansk : 3
 • Arabisk : 3