Sprog

 • Rumænsk
Skrivefærdigheder
 • Rumænsk
Læsefærdigheder
 • Rumænsk

Tolkemetoder

 • Konsekutiv tolkning
 • Dialogtolkning
 • Simultantolkning
 • Hvisketolkning

Tolkeformer

 • Fremmødetolkning
 • Telefontolkning
 • Skriftlig oversættelse
 • Skrivetolkning
 • Telefonbesked

Fagområder

 • Social
 • Sundhed
 • Psykiatri og Psykologi
 • Politi og Ret
 • Uddannelse

Erfaring

  Har arbejdet som tolk siden 2009. Er freelance tolk i flere forskellige tolkbureauer. Bl. a. Dansk Flygtningehjælp, Tolkdanmark, Ls translation og har siden 2009 været godkendt som tolk hos Politiet med nr 3870.

  Har tolket ved forhør, i byret og Landsret, hospital, skole, børnehaver, tandlæge, sundhedsplejen,jobcentre, læger, kurser o. Lign.

  Jeg har boet i Rumænien i 17 år, hvor jeg har lært sproget, og kender derfor landets kultur og traditioner, samtidig med at mit modersmål er dansk, og derfor ligeledes kender til Danmark og dansk kultur.

  Er uddannet pædagog og har god menneskekundskab og mentaliseringsevne, og kendskab regler i det offentlige.


Niveau

 • Rumænsk : 2