Sprog

 • Arabisk
 • Engelsk
 • Dansk
Skrivefærdigheder
 • Arabisk
 • Engelsk
 • Dansk
Læsefærdigheder
 • Arabisk
 • Engelsk
 • Dansk

Tolkemetoder

 • Konsekutiv tolkning

Tolkeformer

 • Fremmødetolkning
 • Telefontolkning
 • Skriftlig oversættelse
 • Skrivetolkning
 • Telefonbesked

Fagområder

 • Social
 • Sundhed

Erfaring


Niveau

 • Arabisk : 3
 • Engelsk : 3
 • Dansk : DU3, C-niveau