Sprog

 • Ungarsk
 • Engelsk
 • Dansk
Skrivefærdigheder
 • Ungarsk
 • Engelsk
 • Dansk
Læsefærdigheder
 • Ungarsk
 • Engelsk
 • Dansk

Tolkemetoder

 • Konsekutiv tolkning
 • Dialogtolkning
 • Gorbatjovtolkning

Tolkeformer

 • Fremmødetolkning
 • Skriftlig oversættelse
 • Skrivetolkning

Fagområder

 • Social
 • Sundhed
 • Psykiatri og Psykologi
 • Uddannelse

Erfaring

  Jeg er uddannet i Erhvervssprog og IT-baseret Markeds Kommunikation, hvor en del af uddannelsen var tolkning og oversættelse mellem danks og engelsk.


Niveau

 • Ungarsk : 1
 • Engelsk : 1
 • Dansk : 1