Sprog

 • Lettisk
 • Russisk
 • Engelsk
 • Dansk
Skrivefærdigheder
 • Lettisk
 • Russisk
 • Engelsk
 • Dansk
Læsefærdigheder
 • Lettisk
 • Russisk
 • Engelsk
 • Dansk

Tolkemetoder

 • Konsekutiv tolkning
 • Dialogtolkning
 • Hvisketolkning

Tolkeformer

 • Fremmødetolkning
 • Skriftlig oversættelse

Fagområder

 • Social
 • Sundhed
 • Uddannelse

Erfaring

  Lettisk - modersmål, nogle sprog relaterede kurser som en del af bachelor uddannelse.

  Dansk - Prove i Dansk 3, FVU Læsning Trin 4

  Russisk - ehrvervsakademiuddanelse på russisk  i den tidligere Soviet Union med udelukkende hvad svarer til det danske 12-tal.

  Engelsk - arbejdssprog i løbet af 17 år, samt 1 års undervisning i Engelsk på UCL.


Niveau

 • Lettisk : 1
 • Russisk : 1
 • Engelsk : 1
 • Dansk : 1