Sprog

 • Russisk
Skrivefærdigheder
 • Russisk
Læsefærdigheder
 • Russisk

Tolkemetoder

 • Konsekutiv tolkning
 • Dialogtolkning
 • Hvisketolkning

Tolkeformer

 • Fremmødetolkning
 • Telefontolkning
 • Skriftlig oversættelse
 • Telefonbesked
 • Videotolkning alm

Fagområder

 • Social
 • Sundhed
 • Psykiatri og Psykologi
 • PTSD
 • Politi og Ret
 • Uddannelse

Erfaring

  Jeg er cand. mag. i russisk/dansk fra KUA, har 15 års erfaring med oersættelser, tolkning og undervisning. Mine opgaver er af forskellige typer og dækker adskillige felter i det danske samfund. Jeg har tolket for: Virksomheder, Røde Kors, Dansk Flygtningehjælp, Politiet, Domstole, Fængsler, Arresthuse, Kommuner, Jobcentre, Sundhedsvæsen (hospitaler, lægehuse, speciellæger, under operationer), Dignity (Dansk Institut mod Totur), Institutioner for børn og unger (vuggestuer, børnehaver, skoler, gymnasier), børn med diagnose (autisme, ADHD).


Niveau

 • Russisk : 3