Sprog

  • Spansk
Skrivefærdigheder
  • Spansk
Læsefærdigheder
  • Spansk

Tolkemetoder

  • Konsekutiv tolkning

Tolkeformer

  • Fremmødetolkning
  • Telefontolkning

Fagområder

  • Social
  • Sundhed
  • Uddannelse

Erfaring


Niveau

  • Spansk : 1