Sprog

  • Tyrkisk
Skrivefærdigheder
  • Tyrkisk
Læsefærdigheder
  • Tyrkisk

Tolkemetoder

  • Konsekutiv tolkning
  • Dialogtolkning

Tolkeformer

  • Fremmødetolkning
  • Videotolkning alm

Fagområder

  • Sundhed

Erfaring


Niveau

  • Tyrkisk : 1