Sprog

 • Polsk
Skrivefærdigheder
 • Polsk
Læsefærdigheder
 • Polsk

Tolkemetoder

 • Dialogtolkning
 • Simultantolkning

Tolkeformer

 • Fremmødetolkning
 • Telefontolkning
 • Telefonbesked
 • Videotolkning alm

Fagområder

 • Sundhed
 • Psykiatri og Psykologi

Erfaring

  Jeg har arbejdet som polsk- dansk og dansk- polsk tolk i 6 år. Mine opgaver var primært i sundhedsvæsenet, pga. min sygeplejeuddannelse

  Tolkning for psykiatri er mine spidskompetencer.

  Jeg har også tolket for kommunen, statsforvaltningen, børnehaver, jobcentre m.v.

  Før dette har jeg været selvstædig i 10 år med en pejsebutik og arbejdet som kemi-laborant på en fabrik.


Niveau

 • Polsk : 2