Sprog

 • Rumænsk
Skrivefærdigheder
 • Rumænsk
Læsefærdigheder
 • Rumænsk

Tolkemetoder

 • Konsekutiv tolkning
 • Dialogtolkning
 • Simultantolkning
 • Hvisketolkning

Tolkeformer

 • Fremmødetolkning
 • Telefontolkning
 • Skriftlig oversættelse
 • Telefonbesked
 • Videotolkning alm

Fagområder

 • Social
 • Sundhed
 • Psykiatri og Psykologi
 • PTSD
 • Politi og Ret
 • Uddannelse

Erfaring

  Erfaring

  Har arbejdet som tolk siden 2012. Er freelance tolk i forskellige tolkbureauer Dansk Flygtningehjælp, Tolkdanmark, DanLanguage

  Er uddannet socialrådgiver i Danmark samt har en bachelor i økonomi fra Rumænien.

  Gennem min uddannelse og min erhvervserfaring har jeg opnået personlige og faglige kompetencer som med fordel kan bruges i jobbet som tolk.

  Har erfaring med tolkeopgaver fra: sundhedsvæsenet, skoler, børnehaver, tandlægehus, sundhedsplejen,jobcentre, læger, o. Lign.

   

   


Niveau

 • Rumænsk : 2