Sprog

 • Rumænsk
 • Engelsk
Skrivefærdigheder
 • Rumænsk
 • Engelsk
Læsefærdigheder
 • Rumænsk
 • Engelsk

Tolkemetoder

 • Dialogtolkning

Tolkeformer

 • Fremmødetolkning
 • Telefontolkning
 • Skriftlig oversættelse
 • Telefonbesked
 • Videotolkning alm

Fagområder

 • Social
 • Sundhed
 • Psykiatri og Psykologi
 • Uddannelse

Erfaring


Niveau

 • Rumænsk : 1
 • Engelsk : 1