Sprog

 • Bosnisk
 • Serbisk
 • Kroatisk
 • Serbokroatisk
Skrivefærdigheder
 • Bosnisk
 • Serbisk
 • Kroatisk
 • Serbokroatisk
Læsefærdigheder
 • Bosnisk
 • Serbisk
 • Kroatisk
 • Serbokroatisk

Tolkemetoder

 • Konsekutiv tolkning

Tolkeformer

 • Fremmødetolkning
 • Telefontolkning
 • Skriftlig oversættelse
 • Telefonbesked
 • Videotolkning alm

Fagområder

 • Social
 • Sundhed
 • Uddannelse

Erfaring

  Ingen professionel erfaring inden for området - Serbokroatisk (betegnelsen for sproggruppen der tales i både Serbien, Kroeatien og Bosnien) er dog et af mine modersmål. 


Niveau

 • Bosnisk : 1
 • Serbisk : 1
 • Kroatisk : 1
 • Serbokroatisk : 1