Sprog

 • Spansk
Skrivefærdigheder
 • Spansk
Læsefærdigheder
 • Spansk

Tolkemetoder

 • Konsekutiv tolkning
 • Dialogtolkning

Tolkeformer

 • Fremmødetolkning
 • Telefontolkning
 • Skriftlig oversættelse
 • Videotolkning alm

Fagområder

 • Social
 • Sundhed
 • Uddannelse

Erfaring

  jeg er født og opvokset i Bolivia Sydamerika. gået i folkeskole til 6. klasse der. Jeg har haft spansk på hf samt læst det på Syddanskuniversitet i 1 år. Jeg har arbejdet som tolk hos Odense kommune siden 2014


Niveau

 • Spansk : 2