Sprog

 • Bosnisk
 • Engelsk
 • Kroatisk
 • Serbisk
 • Serbokroatisk
Skrivefærdigheder
 • Bosnisk
 • Engelsk
 • Kroatisk
 • Serbisk
 • Serbokroatisk
Læsefærdigheder
 • Bosnisk
 • Engelsk
 • Kroatisk
 • Serbisk
 • Serbokroatisk

Tolkemetoder

 • Dialogtolkning
 • Simultantolkning

Tolkeformer

 • Fremmødetolkning
 • Telefontolkning
 • Skriftlig oversættelse
 • Videotolkning alm

Fagområder

 • Social
 • Sundhed
 • Psykiatri og Psykologi

Erfaring


Niveau

 • Bosnisk : 1
 • Engelsk : 1
 • Kroatisk : 1
 • Serbisk : 1
 • Serbokroatisk : 1