Sprog

  • Tigrinya
Skrivefærdigheder
  • Tigrinya
Læsefærdigheder
  • Tigrinya

Tolkemetoder

  • Konsekutiv tolkning
  • Dialogtolkning

Tolkeformer

  • Fremmødetolkning
  • Telefontolkning

Fagområder

  • Social
  • Sundhed

Erfaring


Niveau

  • Tigrinya : 1