Sprog

 • Serbisk
Skrivefærdigheder
 • Serbisk
Læsefærdigheder
 • Serbisk

Tolkemetoder

 • Konsekutiv tolkning
 • Dialogtolkning

Tolkeformer

 • Fremmødetolkning
 • Telefontolkning

Fagområder

 • Social
 • Sundhed
 • Psykiatri og Psykologi
 • PTSD

Erfaring

  1992-1995 Dansk Røde Kors

  1995-1998 Dansk Flygtningehjælp

  1988-2008 Social-Medicinsk Tolkeservice, Nordsjællands Tolkeservice, Sygesikringen

  2015-2019 Handicapledsager/Tolk 


Niveau

 • Serbisk : 3