Sprog

 • Engelsk
 • Spansk
Skrivefærdigheder
 • Engelsk
 • Spansk
Læsefærdigheder
 • Engelsk
 • Spansk

Tolkemetoder

 • Konsekutiv tolkning
 • Dialogtolkning
 • Simultantolkning
 • Hvisketolkning
 • Konferencetolkning
 • Foredragstolkning
 • Chevaltolkning
 • Relætolkning

Tolkeformer

 • Fremmødetolkning
 • Telefontolkning
 • Skriftlig oversættelse
 • Skrivetolkning
 • Telefonbesked
 • Videotolkning alm

Fagområder

 • Social
 • Sundhed
 • Psykiatri og Psykologi
 • PTSD
 • Politi og Ret
 • Uddannelse

Erfaring

  Jeg over to års erfaring med skriftlige oversættelser, og et halvt års erfaring som tolk, gennem Rigspolitiet, TolkeAkut samt Tolkify


Niveau

 • Engelsk : 3
 • Spansk : 2