Sprog

 • Rumænsk
Skrivefærdigheder
 • Rumænsk
Læsefærdigheder
 • Rumænsk

Tolkemetoder

 • Konsekutiv tolkning
 • Dialogtolkning
 • Simultantolkning
 • Hvisketolkning
 • Konferencetolkning

Tolkeformer

 • Fremmødetolkning
 • Telefontolkning
 • Skriftlig oversættelse
 • Tegnsprogstolkning
 • Skrivetolkning
 • Telefonbesked
 • Videotolkning alm
 • Videotolkning tegn

Fagområder

 • Social
 • Sundhed
 • Uddannelse

Erfaring

  Som sundhed personale tolker jeg for min kollegaer, når de har en rumænsk patient, som har det svært med dansk eller engelsk. 


Niveau

 • Rumænsk : 3