Sprog

 • Rumænsk
 • Dansk
 • Engelsk
Skrivefærdigheder
 • Rumænsk
 • Dansk
 • Engelsk
Læsefærdigheder
 • Rumænsk
 • Dansk
 • Engelsk

Tolkemetoder


Tolkeformer


Fagområder


Erfaring


Niveau

 • Rumænsk : 3
 • Dansk : 3
 • Engelsk : 3