Sprog

 • Bulgarsk
 • Engelsk
 • Dansk
Skrivefærdigheder
 • Bulgarsk
 • Engelsk
 • Dansk
Læsefærdigheder
 • Bulgarsk
 • Engelsk
 • Dansk

Tolkemetoder

 • Dialogtolkning

Tolkeformer

 • Fremmødetolkning
 • Telefontolkning
 • Skriftlig oversættelse
 • Skrivetolkning
 • Telefonbesked

Fagområder

 • Social
 • Sundhed
 • Psykiatri og Psykologi
 • Politi og Ret

Erfaring


Niveau

 • Bulgarsk : 1
 • Engelsk : 1
 • Dansk : 1