Sprog

 • Tigrinya
 • Engelsk
Skrivefærdigheder
 • Tigrinya
 • Engelsk
Læsefærdigheder
 • Tigrinya
 • Engelsk

Tolkemetoder

 • Konsekutiv tolkning
 • Dialogtolkning
 • Simultantolkning
 • Konferencetolkning
 • Foredragstolkning

Tolkeformer

 • Fremmødetolkning
 • Telefontolkning
 • Skriftlig oversættelse
 • Skrivetolkning
 • Telefonbesked
 • Videotolkning alm

Fagområder

 • Social
 • Sundhed
 • Uddannelse

Erfaring

  Jeg er ansatt hos Tolkify, hvor jeg udføre telefon tolkning, video tolkning og fremmødetolkning på social, sundhed og uddanelse fagområder.


Niveau

 • Tigrinya : 3
 • Engelsk : 3