Sprog

 • Kinyarwanda
 • Dansk
 • Fransk
 • Engelsk
Skrivefærdigheder
 • Dansk
Læsefærdigheder
 • Dansk

Tolkemetoder

 • Dialogtolkning
 • Hvisketolkning
 • Konferencetolkning
 • Foredragstolkning

Tolkeformer

 • Fremmødetolkning
 • Telefontolkning
 • Skriftlig oversættelse
 • Telefonbesked
 • Videotolkning alm

Fagområder

 • Social
 • Sundhed
 • Uddannelse

Erfaring


Niveau

 • Kinyarwanda : Højt niveau
 • Dansk : Gymnasium
 • Fransk : Gymnasium
 • Engelsk : Gymnasium