Sprog

 • Tigrinya
 • Engelsk
Skrivefærdigheder
Læsefærdigheder

Tolkemetoder

 • Dialogtolkning

Tolkeformer

 • Telefontolkning
 • Videotolkning alm

Fagområder

 • Sundhed
 • Psykiatri og Psykologi
 • PTSD
 • Uddannelse

Erfaring


Niveau

 • Tigrinya : 2
 • Engelsk : 2