Sprog

 • Spansk
 • Dansk
 • Engelsk
Skrivefærdigheder
 • Spansk
 • Dansk
 • Engelsk
Læsefærdigheder
 • Spansk
 • Dansk
 • Engelsk

Tolkemetoder

 • Konsekutiv tolkning
 • Dialogtolkning
 • Simultantolkning
 • Hvisketolkning
 • Konferencetolkning
 • Relætolkning

Tolkeformer

 • Fremmødetolkning
 • Telefontolkning
 • Skriftlig oversættelse
 • Skrivetolkning
 • Telefonbesked
 • Videotolkning alm

Fagområder

 • Social
 • Sundhed
 • Politi og Ret
 • Uddannelse

Erfaring

  Uddannet Cand.ling.merc med specialiseringen translatør/tolk


Niveau

 • Spansk : 3
 • Dansk : 3
 • Engelsk : 2