Sprog

 • Bosnisk
 • Kroatisk
 • Serbisk
 • Serbokroatisk
 • Engelsk
Skrivefærdigheder
 • Bosnisk
 • Kroatisk
 • Serbisk
 • Serbokroatisk
 • Engelsk
Læsefærdigheder
 • Bosnisk
 • Kroatisk
 • Serbisk
 • Serbokroatisk
 • Engelsk

Tolkemetoder

 • Konsekutiv tolkning
 • Dialogtolkning
 • Konferencetolkning

Tolkeformer

 • Fremmødetolkning
 • Telefontolkning
 • Skriftlig oversættelse
 • Skrivetolkning
 • Telefonbesked
 • Videotolkning alm

Fagområder

 • Social
 • Sundhed
 • Psykiatri og Psykologi
 • Politi og Ret
 • Uddannelse

Erfaring


Niveau

 • Bosnisk : 3
 • Kroatisk : 3
 • Serbisk : 3 udover kyrillisk alfabet
 • Serbokroatisk : 3
 • Engelsk : 3