Sprog

 • Lettisk
 • Russisk
 • Dansk
Skrivefærdigheder
 • Lettisk
 • Russisk
 • Dansk
Læsefærdigheder
 • Lettisk
 • Russisk
 • Dansk

Tolkemetoder

 • Konsekutiv tolkning
 • Dialogtolkning
 • Foredragstolkning

Tolkeformer

 • Fremmødetolkning
 • Telefontolkning
 • Skriftlig oversættelse
 • Telefonbesked

Fagområder

 • Social
 • Sundhed
 • Psykiatri og Psykologi
 • PTSD
 • Politi og Ret
 • Uddannelse

Erfaring

  Fra Letland har jeg : Født og opvokset i Letland 

  Uddanelse: 

  •         Gymnasialt niveau ved thniskskole (på lettisk) Letland
  •         International Menagement ved Baltisk international Academy (på russisk) Letland
  •         Diplom i Erhvervsøkonomi  (HD 1) ved CBS. Denmark 

  Arbejde:

  •          1997-2006 Økonomi/Projektleder, Olnis Aps, Letland
  •           Herudover har jeg i Ukraine være med til etablere en Italiensk restaurant som i dag er vokset til en kæde med flere end 10                  restauranter i Odessa.

  Frivilligt arbejde:

  •             Jeg har tolket frivilligt.
  •             Jeg er uddanet Bydelsmor og arbejder frivilligt med at vejlede kvinder med anden etnisk bauggrund.

Niveau

 • Lettisk : 3
 • Russisk : 2
 • Dansk : 2