Sprog

 • Japansk
Skrivefærdigheder
 • Japansk
Læsefærdigheder
 • Japansk

Tolkemetoder

 • Konsekutiv tolkning
 • Dialogtolkning

Tolkeformer

 • Fremmødetolkning
 • Videotolkning alm

Fagområder

 • Social
 • Sundhed

Erfaring

  Jeg har studeret japansk i over 10 år og taler det til daglig med min japanske kone og vores barn.
  Jeg har tolket (dialogtolkning) for et par japanske virksomheder hovedsaglig relateret til fashion, dels i Japan og dels i Danmark.


Niveau

 • Japansk : 1