Sprog

  • Tyrkisk
Skrivefærdigheder
  • Tyrkisk
Læsefærdigheder
  • Tyrkisk

Tolkemetoder


Tolkeformer


Fagområder


Erfaring

    Jeg har tidligere været freelance tolk for Tolkehuset.


Niveau

  • Tyrkisk : 2