Sprog

 • Engelsk
 • Tysk
 • Spansk
Skrivefærdigheder
Læsefærdigheder

Tolkemetoder

 • Konsekutiv tolkning
 • Dialogtolkning

Tolkeformer

 • Fremmødetolkning
 • Telefontolkning
 • Skriftlig oversættelse
 • Telefonbesked
 • Videotolkning alm

Fagområder

 • Social
 • Sundhed

Erfaring


Niveau

 • Engelsk : 3
 • Tysk : 2
 • Spansk : 2