Sprog

 • Twi
 • Engelsk
Skrivefærdigheder
Læsefærdigheder

Tolkemetoder

 • Dialogtolkning

Tolkeformer

 • Fremmødetolkning
 • Telefontolkning
 • Skriftlig oversættelse
 • Skrivetolkning
 • Telefonbesked
 • Videotolkning alm

Fagområder

 • Sundhed
 • Psykiatri og Psykologi

Erfaring

  Jeg blevet opvoske I Ghana hvor jeg bored der for 16 ar, I Ghana snakker man twi som er vores sprog også plus English 


Niveau

 • Twi : 3
 • Engelsk : 3