Sprog

 • Spansk
 • Engelsk
Skrivefærdigheder
 • Spansk
 • Engelsk
Læsefærdigheder
 • Spansk
 • Engelsk

Tolkemetoder

 • Konsekutiv tolkning
 • Simultantolkning
 • Hvisketolkning
 • Konferencetolkning
 • Relætolkning

Tolkeformer

 • Skriftlig oversættelse
 • Skrivetolkning

Fagområder

 • Social
 • Politi og Ret
 • Uddannelse

Erfaring

  Jeg har skrivetolket siden 2012 både for TekstTolk, Kommunikation og Formidling ved Ingelise Isaak samt Tolkdanmark.

  Desuden er jeg tolk og translatør fra 2013 (cand.ling.merc.) fra CBS og har tolket og oversat i spansk/engelsk/dansk i over 10 år. Jeg har en bachelor i Engelsk.


Niveau

 • Spansk : Kandidat (cand.ling.merc.), flydende i skrift og tale
 • Engelsk : Bachelor