Sprog

  • Grønlandsk
Skrivefærdigheder
  • Grønlandsk
Læsefærdigheder
  • Grønlandsk

Tolkemetoder


Tolkeformer

  • Skriftlig oversættelse
  • Skrivetolkning

Fagområder

  • Uddannelse

Erfaring

    Ingen erfaring, men har levet sammen med to dansker i mit liv.


Niveau

  • Grønlandsk : 2