Sprog

 • Ungarsk
 • Rumænsk
 • Ungarsk
Skrivefærdigheder
 • Ungarsk
 • Rumænsk
 • Ungarsk
Læsefærdigheder
 • Ungarsk
 • Rumænsk
 • Ungarsk

Tolkemetoder

 • Konsekutiv tolkning
 • Dialogtolkning

Tolkeformer

 • Telefontolkning
 • Skriftlig oversættelse
 • Skrivetolkning
 • Telefonbesked
 • Videotolkning alm

Fagområder

 • Social
 • Sundhed
 • Psykiatri og Psykologi
 • PTSD
 • Uddannelse

Erfaring

  Ja, jeg har flere års erfaring som freelance tolk (ungarsk og rumænsk) men har arbejdet igennem 32 år som sagsbehandler/konsulent i kommunal regi (jobcenter - kont.hj./fleksjob/skånejob/revalidering) og har derigennem en stor faglig forståelse for både sundheds- og socialfaglige fagtermer. For en mere uddybende beskrivelse af min baggrund henviser jeg til mit CV.


Niveau

 • Ungarsk : 3
 • Rumænsk : 2
 • Ungarsk : 2