Sprog

 • Tyrkisk
 • Engelsk
Skrivefærdigheder
 • Tyrkisk
 • Engelsk
Læsefærdigheder
 • Tyrkisk
 • Engelsk

Tolkemetoder

 • Dialogtolkning
 • Simultantolkning
 • Hvisketolkning
 • Chevaltolkning

Tolkeformer

 • Fremmødetolkning
 • Telefontolkning
 • Skriftlig oversættelse
 • Telefonbesked
 • Videotolkning alm

Fagområder

 • Social
 • Sundhed
 • Psykiatri og Psykologi
 • PTSD
 • Politi og Ret
 • Uddannelse

Erfaring


Niveau

 • Tyrkisk : 3
 • Engelsk : 2