Sprog

 • Arabisk
 • Dari / farsi
Skrivefærdigheder
 • Arabisk
 • Dari / farsi
Læsefærdigheder
 • Arabisk
 • Dari / farsi

Tolkemetoder

 • Dialogtolkning

Tolkeformer

 • Fremmødetolkning
 • Telefontolkning
 • Skrivetolkning
 • Telefonbesked
 • Videotolkning alm

Fagområder

 • Social
 • Sundhed
 • Psykiatri og Psykologi
 • PTSD
 • Uddannelse

Erfaring

  Jeg er udannet tolk (arabisk-dansk og persisk-dansk) med mange års arbejdserfaring indenfor området. Jeg har været ansat for tre forskellige tolke kontorer, hvor mine opgaver bl.a. bestod i at være tolk på hospitaler, borgercentre og for flygtninge. Derudover har jeg som frivillig, i mange år undervist danskere samt danskere med anden etnisk baggrund i at lære det arabiske sprog på forskellige foreninger og organisationer.


Niveau

 • Arabisk : 3
 • Dari / farsi : 3