Sprog

 • Arabisk
 • Engelsk
Skrivefærdigheder
 • Arabisk
 • Engelsk
Læsefærdigheder
 • Arabisk
 • Engelsk

Tolkemetoder

 • Konsekutiv tolkning
 • Dialogtolkning
 • Simultantolkning
 • Hvisketolkning
 • Konferencetolkning
 • Chevaltolkning
 • Relætolkning

Tolkeformer

 • Fremmødetolkning
 • Telefontolkning
 • Skriftlig oversættelse
 • Skrivetolkning
 • Telefonbesked
 • Videotolkning alm

Fagområder

 • Social
 • Sundhed
 • Psykiatri og Psykologi
 • PTSD
 • Politi og Ret
 • Uddannelse

Erfaring

  Jeg er meget interesseret i at have et job som tolk på trods af, at jeg ikke har erfaring som professionel tolk, men jeg har tolkerfaring som frivillig i forskellige sammenhænge:
  Under mit studie skulle jeg undervise på forskellige skoler, og her hjalp jeg både skoleansatte og forældre med at kommunikere sammen.
  Som bydelsmor hjalp jeg også mange kvinder med sproglige assistance, når de skulle kontakte kommunen, jobcenter og mange andre organisationer.
  Derudover har Jeg hjulpet venner med at kontakte deres advokater, og jeg bliver ofte spurgt om hjælp til oversættelse fra dansk til arabisk i mange hverdagssituationer. 
   


Niveau

 • Arabisk : 3
 • Engelsk : 2