Sprog

 • Bosnisk
Skrivefærdigheder
 • Bosnisk
Læsefærdigheder
 • Bosnisk

Tolkemetoder

 • Konsekutiv tolkning
 • Dialogtolkning

Tolkeformer

 • Fremmødetolkning
 • Telefontolkning
 • Skriftlig oversættelse
 • Skrivetolkning
 • Telefonbesked
 • Videotolkning alm
 • Videotolkning tegn

Fagområder

 • Social
 • Sundhed
 • Psykiatri og Psykologi
 • PTSD
 • Politi og Ret
 • Uddannelse

Erfaring

  Jeg har arbejdet på et bosted hvor jeg har tolket for en bosnisk talende beboere og fagfolk. 


Niveau

 • Bosnisk : 3