Sprog

 • Tjekkisk
 • Slovakisk
 • Engelsk
Skrivefærdigheder
 • Tjekkisk
 • Slovakisk
 • Engelsk
Læsefærdigheder
 • Tjekkisk
 • Slovakisk
 • Engelsk

Tolkemetoder

 • Konsekutiv tolkning
 • Dialogtolkning
 • Foredragstolkning
 • Chevaltolkning

Tolkeformer

 • Fremmødetolkning
 • Telefontolkning
 • Skriftlig oversættelse
 • Telefonbesked
 • Videotolkning alm

Fagområder

 • Social
 • Sundhed
 • Psykiatri og Psykologi
 • PTSD
 • Uddannelse

Erfaring

  30 års erfaring med tolkning og oversættelser, primært konsekutiv og dialog samt foredragstolkning.

  I 2001 har jeg været med i en læreteam, der har udviklet tolkeuddannelse på daghøjskolen Interkutlurel Center i Århus.

  I 2016 har jeg været ansæt i Aarhus Kommunes Integrationsafdeling og udviklet og implementeret dialogbaseret modtagelsesmodel for nyankommne flygtninge og har trænet de tolke, som vi har samarbejdet med.

  Uddannet cand. pæd. antropolog. 


Niveau

 • Tjekkisk : 2
 • Slovakisk : 2
 • Engelsk : 2