Sprog

 • Dari / farsi
Skrivefærdigheder
 • Dari / farsi
Læsefærdigheder
 • Dari / farsi

Tolkemetoder

 • Dialogtolkning

Tolkeformer

 • Fremmødetolkning
 • Telefontolkning
 • Skriftlig oversættelse

Fagområder

 • Social
 • Sundhed
 • Psykiatri og Psykologi
 • PTSD
 • Uddannelse

Erfaring

  Jeg har arbejdet som tolk i nogle år. 

  Ansat hos:

  Tolketjenesten

  Tolkeservice (Århus Kommune)

  DTS

  Tolkdanmark


Niveau

 • Dari / farsi : Højt